Piilossa peilin takana

Nyt asiaa luottamuksen ja avoimuuden rakentamisesta

Rehellinen ja avoin kommunikointi on edellytys yrityksen toiminnalle. Luottamus täytyy muodostua asiakkaan kanssa tai muussa tapauksessa en voi auttaa häntä. Alkukeskustelussa kysyn syviä ja henkilökohtaisia kysymyksiä, jotta voimme yhdessä luoda alustan keskustelulle peloista ja epävarmuuksista. Tämä keskustelu luo välillemme siteen ja juuri siksi on ensiarvoisen tärkeää kyetä luomaan luottamuksen ilmapiiri. Miten se sitten luodaan? Luottamus Nyt asiaa luottamuksen ja avoimuuden rakentamisesta